Biz Kimiz

Üniversitelerin, asli görevlerinden olan topluma yön göstermekten uzaklaştığını, toplumdan soyutlandığını düşünen bireyler olarak, öğrenci topluluklarının da bu durumda olduğunu görerek, elimizi taşın altına koymaya karar veren bir grup kararlı genciz. Yaratıcılığa inanan öğrenciler olarak; yaratıcılığımızı, diğer bireylerin yaratıcılığını ortaya çıkartmaya, sosyal yenilik projeleri geliştirerek fark yaratmaya adadık.

Topluluğumuzun Yapısı

Amaçlarımız doğrultusunda, topluluk yapımızı 3 alt gruptan oluşturmayı uygun gördük.

Proje Geliştirme ve Uygulama Alt Grubu, asıl hedefimiz olan sosyal yenilik projelerinin geliştirilmesinden ve uygulamasından sorumludur. Büyük ölçekli olacak bu projelerimizin sonucunda, yaratıcı fikirleri sosyal yenilik projeleri aracılığıyla toplumla tanıştırmak, bu fikirler doğrultusunda topluma fayda sağlamayı, yenilikçi bakış açısını kazandırmayı ve toplumla üniversiteleri tekrar bir araya getirmeyi amaçlıyoruz.

Etkinlikler Alt Grubu’nda, daha ufak çaplı ve kısa soluklu olmakla beraber, yaratıcılığı ve farklılığı esas alan projeler yürütülüyor. Bu alt grubumuzda, “etkinliğini getir, yaratıcılıkla bağdaştır ve sorumluluk alıp uygula” felsefesi hüküm sürüyor. Bu alt grup faaliyetlerinin başka bir amacı ise topluluğumuzun bilinirliğine katkı sağlayarak her zaman ihtiyacımız olan beyin gücünü elde edebilmek.

Sponsorluk ve Tanıtım Alt Grubu, yıl içinde yapılan etkinliklerde ortaya çıkan masraflar için ODTÜ içerisinden veya dışarısından özel şirketler yardımıyla maddi kaynak yaratılması; ayrıca topluluğumuzun ODTÜ içerisinden başlayıp uluslar arası düzeye kadar tanıtılmasını ve çeşitli kuruluşlarla bağlantıların oluşturulmasını görev edinmiştir.

Basın ve Yayın Alt Grubu ise topluluğumuzun bir diğer alt grubu. Bu grubun temel sorumluluğu, basın, öncelikle dergi, yoluyla sesimizi yerleşke içi ve dışındaki mecralarda duyurmak. Bunu ise, alışılmış öğrenci topluluğu dergilerinin aksine, yenilikçi bir içerik ve sunum tarzı oluşturarak , ayrıca da farklı dağıtım kanallarını kullanarak başarmayı hedefliyoruz.

Ne Yaparız

ODTÜ Yaratıcılık ve Sosyal Yenilik Topluluğu olarak haftalık toplantılarımız ve iki haftada bir gerçekleşen genel kurulumuz dışında dönemsel aktiviteler düzenlemekteyiz. Bu aktiviteler: Yaratıcı kişiliğiyle tanınmış simalarla söyleşiler, imza günleri; yaratıcılığı veya içerisinde bulunan sosyal içerik nedeniyle toplumda farkındalık yaratan filmlerin gösterimleri ve yine aynı düzeyde farkındalık yaratan müzik gruplarının konser organizasyonlarıdır.

Topluluğun asıl amacı, topluma ve bireye değer katan “yaratıcılık” kavramını ve günümüz dünyasında giderek önemli bir yer edinmeye başlamış olmasına rağmen ülkemizde hak ettiği yere gelememiş olan “sosyal yenilik” kavramını tanıtmak, desteklemek ve bu alanda çeşitli projeleri başlangıç aşamasından uygulama aşamasına kadar takip edip sonuçlandırarak sosyal fayda sağlamaktır. Bu süreçte aynı zamanda topluluk üyelerinin sosyal sorumluluk, takım çalışması, yaratıcılık ve organizasyonel beceri yeteneklerini ortaya koymalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu amaca ulaşırken topluluk bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde, “sistem bilimleri” temeli üzerinde hareket edecektir.

Erdil Yaşaroğlu'yla Söyleşi

Suluboya Film Gösterimi